OP Doujinshi - What you can and cannot hide
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

OP Doujinshi - What you can and cannot hide

Thể Loại Truyện : One Shot, Romance, Other

Ngày tạo: 13-05,2014

Ngày cập nhật: 13-05,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 15

Tóm tắt:

Sanji đang che giấu một vết thương và Zoro đã nhận ra điều đó.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top