OP Short Doujinshi Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

OP Short Doujinshi Collection

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 26-08,2013

Ngày cập nhật: 26-08,2013 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 565

Tóm tắt:

tất cả gần như là BL, SA

nếu các bạn không thích thì click back

các Dj mình được sưu tập ở nhiều trang như tumblr, pivix,....

mong các bạn ủng hộ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

26/08/2013

Chapter 11

15/08/2013

Chapter 10

12/08/2013

Chapter 9

11/08/2013

Chapter 8

11/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

02/08/2013

Chapter 2

02/08/2013

Chapter 3

02/08/2013

Chapter 4

03/08/2013

Chapter 5

03/08/2013

Chapter 6

05/08/2013

Chapter 7

07/08/2013

Chapter 8

11/08/2013

Chapter 9

11/08/2013

Chapter 10

12/08/2013

Chapter 11

15/08/2013

Chapter 12

26/08/2013
Top