Ore Monogatari!!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ore Monogatari!!

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 10-05,2015

Ngày cập nhật: 05-03,2018 (23 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 821

Tóm tắt:

1 Bishounen và 1 thằng đực rựa... Bạn sẽ chọn ai!? ~ Like + Theo dõi + Tweet, G+1... = Support ~

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

05/03/2018

Chapter 20

05/02/2018

Chapter 19

22/01/2018

Chapter 18

01/01/2018

Chapter 17

18/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

14/02/2014

Chapter 1.2

14/02/2014

Chapter 1

15/02/2014

Chapter 12

15/02/2014

Chapter 2.1

26/01/2015

Chapter 2.2

31/01/2015

Chapter 3

31/01/2015

Chapter 4

10/03/2015

Chapter 5

14/04/2015

Chapter 6

10/05/2015

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

08/11/2017

Chapter 15

18/11/2017

Chapter 16

02/12/2017

Chapter 17

18/12/2017

Chapter 18

01/01/2018

Chapter 19

22/01/2018

Chapter 20

05/02/2018

Chapter 21

05/03/2018
Top