Ore to hero to mahou shoujo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ore to hero to mahou shoujo

Thể Loại Truyện : Drama, Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 08-01,2018 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 694

Tóm tắt:

đọc thì bik ns mất vui

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

08/01/2018

Chapter 11

08/01/2018

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 8

15/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 5.5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

07/01/2017

Chapter 8

15/01/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

08/01/2018

Chapter 12

08/01/2018
Top