Ore Yome. - Ore no Yome ni Nare yo
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ore Yome. - Ore no Yome ni Nare yo

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 01-11,2015

Ngày cập nhật: 24-06,2018 (35 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,248

Tóm tắt:

Không biết nói sao nữa =3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 35

24/06/2018

Chapter 34

01/06/2018

Chapter 33

25/02/2018

Chapter 32

01/01/2018

Chapter 31

05/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/12/2014

Chapter 2

24/12/2014

Chapter 3

25/12/2014

Chapter 4

13/02/2015

Chapter 5

17/03/2015

Chapter 6

22/04/2015

Chapter 7

13/05/2015

Chapter 8

04/06/2015

Chapter 9

01/07/2015

Chapter 10.1

11/08/2015

Chapter 11

12/09/2015

Chapter 12

27/09/2015

Chapter 13

01/11/2015

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

07/01/2017

Chapter 24

28/07/2017

Chapter 25

28/07/2017

Chapter 26

28/07/2017

Chapter 27

28/07/2017

Chapter 28

28/07/2017

Chapter 29

28/07/2017

Chapter 30

05/09/2017

Chapter 31

05/09/2017

Chapter 32

01/01/2018

Chapter 33

25/02/2018

Chapter 34

01/06/2018

Chapter 35

24/06/2018
Top