OreImo DJ Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

OreImo DJ Collection

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, School Life, Other, Comedy

Ngày tạo: 12-04,2014

Ngày cập nhật: 12-04,2014 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,822

Tóm tắt:

Tổng hợp các DJ của OreImo thôi, không có gì khác đâu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27.5

12/04/2014

Chapter 27.4

12/04/2014

Chapter 27.3

12/04/2014

Chapter 27.2

12/04/2014

Chapter 27.1

12/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/07/2013

Chapter 2

19/07/2013

Chapter 3

24/07/2013

Chapter 4

02/08/2013

Chapter 5

02/08/2013

Chapter 6

04/08/2013

Chapter 7

13/08/2013

Chapter 8

15/08/2013

Chapter 9

17/08/2013

Chapter 10

20/08/2013

Chapter 11

23/08/2013

Chapter 12

25/08/2013

Chapter 13

28/08/2013

Chapter 14

01/09/2013

Chapter 15

01/09/2013

Chapter 16

02/09/2013

Chapter 17

10/09/2013

Chapter 18

12/09/2013

Chapter 19

15/09/2013

Chapter 20

22/09/2013

Chapter 21

05/10/2013

Chapter 22

06/10/2013

Chapter 23

24/10/2013

Chapter 24

24/10/2013

Chapter 25

01/11/2013

Chapter 26

04/04/2014

Chapter 27

08/04/2014

Chapter 27.1

12/04/2014

Chapter 27.2

12/04/2014

Chapter 27.3

12/04/2014

Chapter 27.4

12/04/2014

Chapter 27.5

12/04/2014
Top