Oresama teacher
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Oresama teacher

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Action, Comedy

Ngày tạo: 03-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (97 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,169

Tóm tắt:

Sơ lượt:

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 99

28/07/2017

Chapter 98

28/07/2017

Chapter 97

28/07/2017

Chapter 96

28/07/2017

Chapter 90

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/06/2012

Chapter 2

26/06/2012

Chapter 3

26/06/2012

Chapter 4

26/06/2012

Chapter 5

26/06/2012

Chapter 6

26/06/2012

Chapter 7

26/06/2012

Chapter 8

26/06/2012

Chapter 9

26/06/2012

Chapter 10

26/06/2012

Chapter 11

26/06/2012

Chapter 12

26/06/2012

Chapter 13

26/06/2012

Chapter 14

26/06/2012

Chapter 15

26/06/2012

Chapter 16

26/06/2012

Chapter 17

26/06/2012

Chapter 18

26/06/2012

Chapter 19

26/06/2012

Chapter 20

26/06/2012

Chapter 21

26/06/2012

Chapter 22

26/06/2012

Chapter 23

26/06/2012

Chapter 24

26/06/2012

Chapter 25

26/06/2012

Chapter 26

26/06/2012

Chapter 27

26/06/2012

Chapter 28

26/06/2012

Chapter 29

16/02/2013

Chapter 30

16/02/2013

Chapter 31

26/02/2013

Chapter 32

06/05/2013

Chapter 33

07/07/2013

Chapter 34

11/08/2013

Chapter 35

09/10/2013

Chapter 36

15/11/2013

Chapter 37

10/01/2014

Chapter 38

07/05/2014

Chapter 40

13/07/2014

Chapter 41

15/07/2014
Top