Original Sin - Hulk Vs. Iron Man
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Original Sin - Hulk Vs. Iron Man

Thể Loại Truyện : Action

Ngày tạo: 04-02,2015

Ngày cập nhật: 04-02,2015 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 180

Tóm tắt:

Tie-in nói về rận thư hùng giữa Bruce và Tony khi sự thật về nguyên nhân hình thành Hulk được tiết lộ trong sự kiện Original Sin

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

04/02/2015

Chapter 3

04/02/2015

Chapter 2

04/02/2015

Chapter 1

04/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/02/2015

Chapter 2

04/02/2015

Chapter 3

04/02/2015

Chapter 4

04/02/2015
Top