Ossan to Shoujo Matome Manga
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ossan to Shoujo Matome Manga

Thể Loại Truyện : One Shot, Other, Comedy

Ngày tạo: 08-01,2017

Ngày cập nhật: 08-01,2017 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 92

Tóm tắt:

Truyện nói về anh quản gia và bé loli

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

08/01/2017
Danh Sách Tập Truyện

One shot

08/01/2017
Top