Ou-Sama Game - Kigen
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ou-Sama Game - Kigen

Thể Loại Truyện : Horror, Seinen

Ngày tạo: 27-03,2015

Ngày cập nhật: 27-07,2017 (28 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 823

Tóm tắt:

Mệnh lệnh nhà vua đã rõ. Không tuân thủ, bạn sẽ bị phạt đấy”
30 năm về trước, tại làng Yonaki xa xôi, một chiếc phong bì đen được gửi tới làng. Bên trong là lời đe dọa đưa dân làng vào một kết cục thảm khốc!
Hãy thở sâu, giữ nhịp tim bình thường và đừng có shock quá, tớ không chịu trách nhiệm đâuemo

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

09/07/2014

Chapter 2

09/07/2014

Chapter 3

12/07/2014

Chapter 4

12/07/2014

Chapter 5

01/08/2014

Chapter 6

01/08/2014

Chapter 7

01/08/2014

Chapter 8

01/08/2014

Chapter 9

01/08/2014

Chapter 10

27/03/2015

Chapter 11

27/03/2015

Chapter 12

27/03/2015

Chapter 13

27/03/2015

Chapter 14

27/03/2015

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017
Top