Our Reason For Living -Lý Do Sống Còn
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Our Reason For Living -Lý Do Sống Còn

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Tragedy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 07-01,2017 (53 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,249

Tóm tắt:

Akira và các bạn vừa kết thúc lễ tốt nghiệp thì bị bất tỉnh! 11 người họ bị bắt và nhốt vào lớp học bởi 1 tên sát nhân quái dị! Ai bị hắn bắt sẽ bị biến thành hình nộm….! Cuộc chiến đấu vì mạng sống bắt đầu

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 55

07/01/2017

Chapter 54

07/01/2017

Chapter 53

07/01/2017

Chapter 52

26/11/2016

Chapter 51

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 18

26/11/2016

Chapter 19

26/11/2016

Chapter 20

26/11/2016

Chapter 21

26/11/2016

Chapter 22

26/11/2016

Chapter 23

26/11/2016

Chapter 24

26/11/2016

Chapter 25

26/11/2016

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016

Chapter 40

26/11/2016

Chapter 41

26/11/2016

Chapter 42

26/11/2016
Top