Over Steam Manhwa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Over Steam Manhwa

Thể Loại Truyện : Fantasy

Ngày tạo: 13-09,2014

Ngày cập nhật: 13-09,2014 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 197

Tóm tắt:

Do hậu quả của một cuộc chiến tranh lớn giữa loài người và các sinh vật được gọi là Talaiv, những cơn bão của cuộc chiến tranh đang làm sôi sục một lần nữa.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top