P to JK
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

P to JK

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo

Ngày tạo: 03-08,2015

Ngày cập nhật: 02-10,2017 (18 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 667

Tóm tắt:

Một cô gái 16 tuổi phải lòng anh cảnh sát 23 tuổi, vâng vâng mây mây...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

02/10/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

23/07/2014

Chapter 2

01/08/2014

Chapter 3

01/08/2014

Chapter 4

06/08/2014

Chapter 3.1

26/08/2014

Chapter 5

26/07/2015

Chapter 6

03/08/2015

Chapter 7

03/08/2015

Chapter 8

03/08/2015

Chapter 9

03/08/2015

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

02/10/2017
Top