pencil and papercutter
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

pencil and papercutter

Thể Loại Truyện : Horror, One Shot, Romance, Other, Action

Ngày tạo: 21-06,2015

Ngày cập nhật: 21-06,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 110

Tóm tắt:

oneshot thì tóm tắt gì?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

21/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

One shot

21/06/2015
Top