Perfect Girl Evolution
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Perfect Girl Evolution

Thể Loại Truyện : Drama, Harem, Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 22-02,2015

Ngày cập nhật: 22-02,2015 (51 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,415

Tóm tắt:

Sự nghiệp hơi bị bất khả thi của 4 anh chàng đẹp-trai-cao-ráo-dễ-thương, phải giúp cho Sunako, cháu gái của bà chủ nhà, trở thành một "quý cô" ... Chap 1 -> 40: TFC Chap 41+: Huamulan (truyentiengviet.com)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 8

22/02/2015

Chapter 7

22/02/2015

Chapter 6

22/02/2015

Chapter 5

22/02/2015

Chapter 4

22/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/05/2011

Chapter 9

10/02/2014

Chapter 10

10/02/2014

Chapter 11

10/02/2014

Chapter 12

10/02/2014

Chapter 13

10/02/2014

Chapter 14

10/02/2014

Chapter 15

10/02/2014

Chapter 16

10/02/2014

Chapter 17

10/02/2014

Chapter 18

10/02/2014

Chapter 19

10/02/2014

Chapter 20

10/02/2014

Chapter 21

10/02/2014

Chapter 22

10/02/2014

Chapter 23

10/02/2014

Chapter 24

10/02/2014

Chapter 25

10/02/2014

Chapter 26

10/02/2014

Chapter 27

10/02/2014

Chapter 28

10/02/2014

Chapter 29

10/02/2014

Chapter 30

10/02/2014

Chapter 31

10/02/2014

Chapter 32

10/02/2014

Chapter 33

10/02/2014

Chapter 34

10/02/2014

Chapter 35

10/02/2014

Chapter 36

10/02/2014

Chapter 37

10/02/2014

Chapter 38

10/02/2014

Chapter 39

10/02/2014

Chapter 40

10/02/2014

Chapter 41

10/02/2014

Chapter 42

10/02/2014

Chapter 43

10/02/2014

Chapter 44

10/02/2014

Chapter 45.1

10/02/2014

Chapter 45.2

10/02/2014

Chapter 46

10/02/2014
Top