Persona 4 Arena
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Persona 4 Arena

Thể Loại Truyện : Mystery, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 20-06,2014

Ngày cập nhật: 20-06,2014 (12 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 819

Tóm tắt:

Chuyển thể từ game cùng tên trên hệ máy PS3. Các sự kiện của truyện diễn ra sau kết thúc của Persona 4 một thời gian.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

20/06/2014

Chapter 11

06/06/2014

Chapter 10

27/05/2014

Chapter 9

13/05/2014

Chapter 8

19/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/02/2014

Chapter 2

14/03/2014

Chapter 3

15/03/2014

Chapter 4

16/03/2014

Chapter 5

25/03/2014

Chapter 6

26/03/2014

Chapter 7

06/04/2014

Chapter 8

19/04/2014

Chapter 9

13/05/2014

Chapter 10

27/05/2014

Chapter 11

06/06/2014

Chapter 12

20/06/2014
Top