Pet Diary
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pet Diary

Thể Loại Truyện : Manhwa, School Life, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (38 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,206

Tóm tắt:

Muốn được vào KTX của trường, bạn sẽ phải nhận nuôi 1 con vật.Đây là câu chuyện về cuộc sống của 4 học sinh cùng 4 con thú của mình, có lúc vui, có lúc buồn, nhưng lại đầy cảm động.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15.1

27/11/2016

Chapter 15.2

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17.1

27/11/2016

Chapter 17.2

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 25.2

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 27

27/11/2016

Chapter 28

27/11/2016

Chapter 30

27/11/2016

Chapter 29

27/11/2016

Chapter 31

27/11/2016

Chapter 32

27/11/2016

Chapter 33

27/11/2016

Chapter 34

27/11/2016

Chapter 35

27/11/2016

Chapter 36

27/11/2016
Top