Pet Shop of Horrors - Passage-hen : Tiệm thú kiểng tiền truyện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pet Shop of Horrors - Passage-hen : Tiệm thú kiểng tiền truyện

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Josei, Mystery, Psychological, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 143

Tóm tắt:

Cuối thế kỷ 19, Paris hoa lệ, trên một hành lang vắng vẻ, tiệm thú kiểng thần bí ấy lại rục rịch khai trương. Chủ tiệm dĩ nhiên là bá tước D, nhưng không phải bá tước D mà mọi người quen thuộc...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3.1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3.1

27/11/2016