Phệ Quy Giả
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Phệ Quy Giả

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 20-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (47 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,635

Tóm tắt:

Nội dung : Một cảnh sát mới vào nghề chứng kiến một vụ án mạng... Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 46

27/11/2016

Chapter 45

27/11/2016

Chapter 44

27/11/2016

Chapter 43

27/11/2016

Chapter 42

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

24/05/2015

Chapter 1

25/05/2015

Chapter 2

26/05/2015

Chapter 3

22/06/2015

Chapter 4

23/06/2015

Chapter 5

24/06/2015

Chapter 6

25/06/2015

Chapter 7

26/06/2015

Chapter 8

27/06/2015

Chapter 9

29/06/2015

Chapter 10

01/07/2015

Chapter 11

02/07/2015

Chapter 12

03/07/2015

Chapter 13

04/07/2015

Chapter 14

05/07/2015

Chapter 15

12/07/2015

Chapter 16

14/07/2015

Chapter 17

15/07/2015

Chapter 18

17/07/2015

Chapter 19

22/07/2015

Chapter 20

28/07/2015

Chapter 21

02/08/2015

Chapter 22

04/08/2015

Chapter 23

06/08/2015

Chapter 24

08/08/2015

Chapter 25

10/08/2015

Chapter 26

12/08/2015

Chapter 27

14/08/2015

Chapter 28

19/08/2015

Chapter 29

22/08/2015

Chapter 30

28/08/2015

Chapter 31

04/09/2015

Chapter 32

13/09/2015

Chapter 33

18/09/2015

Chapter 34

29/09/2015

Chapter 35

30/09/2015

Chapter 36

05/10/2015

Chapter 37

08/10/2015

Chapter 38

27/10/2015

Chapter 39

20/11/2015
Top