Phi thường vô lương
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Phi thường vô lương

Thể Loại Truyện : Manhua, Romance, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 26-03,2018 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 252

Tóm tắt:

Tu chân giới Đại đệ tử Lăng Vân Tông phản loạn, nhân vật chính Dạ Ly Du cùng nghĩa tỷ Dạ Khuynh Thành, nhị sư huynh Kinh Hồng Vũ cùng chạy trốn đến võ tu giới. Một mặt ẩn cư, một mặt nghĩ biện pháp trộm lấy pháp khí trở lại Tu Linh Giới, dưới có duyên xảo hợp Dạ Ly Du kết bạn với Quân Vô Minh....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 21

26/03/2018

Chapter 20

25/02/2018

Chapter 19

21/02/2018

Chapter 18

21/01/2018

Chapter 17

23/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

10/08/2017

Chapter 6

10/08/2017

Chapter 7

11/08/2017

Chapter 8

13/08/2017

Chapter 9

14/08/2017

Chapter 10

15/08/2017

Chapter 11

27/09/2017

Chapter 12

16/11/2017

Chapter 13

16/11/2017

Chapter 14

06/12/2017

Chapter 15

21/12/2017

Chapter 16

21/12/2017

Chapter 17

23/12/2017

Chapter 18

21/01/2018

Chapter 19

21/02/2018

Chapter 20

25/02/2018

Chapter 21

26/03/2018
Top