Phong Bạo Thập Tam
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Phong Bạo Thập Tam

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Martial Arts, Other, Action

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (12 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 817

Tóm tắt:

Truyện được thực hiện bởi comicvn.net

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012
Top