Phong Khởi Thương Lam Ngoại truyện
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Phong Khởi Thương Lam Ngoại truyện

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Romance

Ngày tạo: 07-11,2015

Ngày cập nhật: 18-12,2017 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 964

Tóm tắt:

Đọc đi hay lắm, truyện chính là Phong Khởi Thường Lam

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

18/12/2017

Chapter 12

04/12/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

04/12/2017

Chapter 13

18/12/2017
Top