Phượng Nghịch Thiên Hạ
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Phượng Nghịch Thiên Hạ

Thể Loại Truyện : Xuyên Không, Fantasy, Manhua, Mystery

Ngày tạo: 17-11,2015

Ngày cập nhật: 13-01,2019 (156 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 2,516

Tóm tắt:

Đang cập nhật ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 146.2

13/01/2019

Chapter 146.1

06/01/2019

Chapter 145.2

30/12/2018

Chapter 145.1

23/12/2018

Chapter 144.2

16/12/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

12/02/2015

Chapter 2.1

24/03/2015

Chapter 2.2

24/03/2015

Chapter 3

31/03/2015

Chapter 4

10/04/2015

Chapter 5

17/04/2015

Chapter 6

29/04/2015

Chapter 7

06/05/2015

Chapter 8

18/05/2015

Chapter 9

29/05/2015

Chapter 10

07/06/2015

Chapter 11

17/06/2015

Chapter 12

30/06/2015

Chapter 13

08/07/2015

Chapter 14

21/07/2015

Chapter 15

31/07/2015

Chapter 16

09/08/2015

Chapter 17

18/08/2015

Chapter 18

28/08/2015

Chapter 19

06/09/2015

Chapter 20

18/09/2015

Chapter 21

29/09/2015

Chapter 22

19/10/2015

Chapter 23

28/10/2015

Chapter 24

09/11/2015

Chapter 25

17/11/2015

Chapter 26

26/11/2016

Chapter 27

26/11/2016

Chapter 28

26/11/2016

Chapter 29

26/11/2016

Chapter 30

26/11/2016

Chapter 31

26/11/2016

Chapter 32

26/11/2016

Chapter 33

26/11/2016

Chapter 34

26/11/2016

Chapter 35

26/11/2016

Chapter 36

26/11/2016

Chapter 37

26/11/2016

Chapter 38

26/11/2016

Chapter 39

26/11/2016
Top