Pine in the Flower Garden
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pine in the Flower Garden

Thể Loại Truyện : Manhwa, School Life, Comedy

Ngày tạo: 23-08,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (26 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,059

Tóm tắt:

Chuyện về một thằng ghét hoa

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 24

18/08/2015

Chapter 23

15/08/2015

Chapter 22

15/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/04/2015

Chapter 2

27/04/2015

Chapter 3

29/04/2015

Chapter 4

03/05/2015

Chapter 5

04/05/2015

Chapter 6

06/05/2015

Chapter 7

07/05/2015

Chapter 8

09/05/2015

Chapter 9

14/05/2015

Chapter 10

15/05/2015

Chapter 11

16/05/2015

Chapter 12

16/05/2015

Chapter 13

18/05/2015

Chapter 14

18/05/2015

Chapter 15

21/05/2015

Chapter 16

25/05/2015

Chapter 17

01/07/2015

Chapter 18

01/07/2015

Chapter 19

01/07/2015

Chapter 20

01/07/2015

Chapter 21

01/07/2015

Chapter 22

15/08/2015

Chapter 23

15/08/2015

Chapter 24

18/08/2015

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016
Top