Pink Innocent
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pink Innocent

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 30-05,2013

Ngày cập nhật: 30-05,2013 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 179

Tóm tắt:

Đọc sẽ rõ=v=

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

30/05/2013

Chapter 1.2

30/05/2013

Chapter 1.1

18/05/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

18/05/2013

Chapter 1.2

30/05/2013

Chapter 2

30/05/2013
Top