PJ Working
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

PJ Working

Thể Loại Truyện : Romance, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 14-10,2017 (36 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,121

Tóm tắt:

Anh main Souta Takanashi đi làm việc ở nhà hàng gia đình Wagnaria. Cũng tại bị thả thính bởi em hàng Poplar, nhìn thì như ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

14/10/2017

Chapter 35

14/10/2017

Chapter 33

23/08/2017

Chapter 32

11/08/2017

Chapter 31

11/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 23

28/07/2017

Chapter 24

11/08/2017

Chapter 25

11/08/2017

Chapter 26

11/08/2017

Chapter 27

11/08/2017

Chapter 28

11/08/2017

Chapter Extra

11/08/2017

Chapter 29

11/08/2017

Chapter 30

11/08/2017

Chapter 31

11/08/2017

Chapter 32

11/08/2017

Chapter 33

23/08/2017

Chapter 35

14/10/2017

Chapter 36

14/10/2017
Top