Planetes
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Planetes

Thể Loại Truyện : Drama, Psychological, Seinen, Other

Ngày tạo: 21-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 259

Tóm tắt:

giới thiệu sau

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

21/11/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/11/2015

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016
Top