Plastic Heart
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Plastic Heart

Thể Loại Truyện : Romance, Other

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 177

Tóm tắt:

Câu chuyện về Alice và Patchouli, oh so sweettttt~~~~ Nhóm dịch: Peaceful Team

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 1

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012
Top