Please, The Fool
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Please, The Fool

Thể Loại Truyện : Manhua, Shoujo, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 26-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (10 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 6

Số lần đọc: 287

Tóm tắt:

22 lá bài Tarot chứa đựng những quyền năng bí ẩn, 22 con người được chọn trở thành Ma pháp sư chiến đấu với vận mệnh của chính mình. Eve một cô gái bình thường được chọn làm người kế thừa của lá bài The Fool, lá bài O số bí ẩn liệu sẽ phải đối đầu với những thử thách gì?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/11/2016

Chapter 2

26/11/2016

Chapter 3

26/11/2016

Chapter 4

26/11/2016

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

28/07/2017
Top