Pocket Monster Réburst
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pocket Monster Réburst

Thể Loại Truyện : Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 18-11,2012

Ngày cập nhật: 18-11,2012 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 416

Tóm tắt:

1 câu chuyện về Pokemon chưa từng được kể ....

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

18/11/2012

Chapter 8

18/11/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

18/11/2012

Chapter 9

18/11/2012
Top