Pokemon 10: The Rise of Darkrai
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pokemon 10: The Rise of Darkrai

Thể Loại Truyện : Other, Adventure

Ngày tạo: 06-10,2013

Ngày cập nhật: 06-10,2013 (4 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 145

Tóm tắt:

Mở đầu bằng cuộc chiến giữa 2 Legendary Pokemon là Palkia (パルキア Palkia) và Dialga (ディアルガ Dialga) trong 1 không gian hoàn toàn khác, Ash cùng với Brock, Dawn đến thị trấn Alamos và ở đây có sự xuất hiện của Bá Chủ Những GIấc Mơ Darkrai (ダークライ Darkrai).

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top