Pokemon Black/White
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pokemon Black/White

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 29-03,2013

Ngày cập nhật: 29-03,2013 (17 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 1,028

Tóm tắt:

Nothing

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

29/03/2013

Chapter 16

29/03/2013

Chapter 15

29/03/2013

Chapter 14

29/03/2013

Chapter 13

29/03/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/03/2013

Chapter 2

29/03/2013

Chapter 3

29/03/2013

Chapter 4

29/03/2013

Chapter 5

29/03/2013

Chapter 6

29/03/2013

Chapter 7

29/03/2013

Chapter 8

29/03/2013

Chapter 9

29/03/2013

Chapter 10

29/03/2013

Chapter 11

29/03/2013

Chapter 12

29/03/2013

Chapter 13

29/03/2013

Chapter 14

29/03/2013

Chapter 15

29/03/2013

Chapter 16

29/03/2013

Chapter 17

29/03/2013
Top