Pokemon Doujinshi-The Scenery That You See
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pokemon Doujinshi-The Scenery That You See

Thể Loại Truyện : Romance, Other

Ngày tạo: 21-11,2013

Ngày cập nhật: 21-11,2013 (1 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 140

Tóm tắt:

“Nếu có thể nhình khung cảnh này với ai đó, tôi hi vọng mình sẽ được nhìn chung với cậu ấy từ giờ trở đi” -Red

Một câu chuyện dễ thương giữa Red và Green dưới góc nhìn của Red

Bãn nào muốn down dou về thì vào đây nhé ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

21/11/2013
Danh Sách Tập Truyện

One shot

21/11/2013
Top