Pokemon Pippi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pokemon Pippi

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 22-06,2013

Ngày cập nhật: 22-06,2013 (20 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 677

Tóm tắt:

Pokemon Pocket Monsters là bộ Pokemon đầu tiên trong số các bộ Pokemon. Truyện tập trung vào chú Pippi ngố với vô vàn những tình huống hài hước cười chảy cả nước mắt...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

22/06/2013

Chapter 19

22/06/2013

Chapter 18

20/06/2013

Chapter 17

20/06/2013

Chapter 16

20/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/07/2012

Chapter 2

31/07/2012

Chapter 3

31/07/2012

Chapter 4

31/07/2012

Chapter 5

31/07/2012

Chapter 6

31/07/2012

Chapter 7

31/07/2012

Chapter 8

31/07/2012

Chapter 9

31/07/2012

Chapter 10

31/07/2012

Chapter 11

20/06/2013

Chapter 12

20/06/2013

Chapter 13

20/06/2013

Chapter 14

20/06/2013

Chapter 15

20/06/2013

Chapter 16

20/06/2013

Chapter 17

20/06/2013

Chapter 18

20/06/2013

Chapter 19

22/06/2013

Chapter 20

22/06/2013
Top