Pokémon Pocket Monsters - Pokemon Pippi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pokémon Pocket Monsters - Pokemon Pippi

Thể Loại Truyện : Comedy, Comic

Ngày tạo: 21-07,2013

Ngày cập nhật: 21-07,2013 (10 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 276

Tóm tắt:

Chép lại từ lời dịch của NXB Kim Đồng. Tổng hợp từ 2 thớt: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=594184 http://www.pokemonspecial.com/2012/12/pokemon-pocket-monsters-pokemon-pippi.html

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top