Pokemon Special
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pokemon Special

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 08-09,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (526 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 6,183

Tóm tắt:

Truyện được chia thành nhiều Arc tương tự như trong Game là Red/Blue; Yellow; Gold/Silver; Crystal; Ruby/Sapphire; Fire Red/Leaf Green; Emerald và hiện giờ đang đến Arc mới nhất là Diamond và Pearl. Mỗi Arc lại kết nối mật thiết với nhau làm thành một bộ Manga Pokemon với rất nhiều nhân vật và Pokemon đa dạng. Với nội dung hoàn toàn khác so với Pokemon Anime, đây hứa hẹn là một trong những bộ truyện hay bạn nên xem ^_^ Đọc truyện từ trái sang phải nhé

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 531

27/11/2016

Chapter 530

27/11/2016

Chapter 529

27/11/2016

Chapter 528

08/09/2015

Chapter 527

30/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

15/01/2014

Chapter 2

15/01/2014

Chapter 3

15/01/2014

Chapter 4

15/01/2014

Chapter 5

15/01/2014

Chapter 6

15/01/2014

Chapter 7

15/01/2014

Chapter 8

15/01/2014

Chapter 9

15/01/2014

Chapter 10

15/01/2014

Chapter 11

15/01/2014

Chapter 12

15/01/2014

Chapter 13

15/01/2014

Chapter 14

15/01/2014

Chapter 15

15/01/2014

Chapter 16

15/01/2014

Chapter 17

15/01/2014

Chapter 18

15/01/2014

Chapter 19

15/01/2014

Chapter 20

15/01/2014

Chapter 21

15/01/2014

Chapter 22

15/01/2014

Chapter 23

15/01/2014

Chapter 24

15/01/2014

Chapter 25

15/01/2014

Chapter 26

15/01/2014

Chapter 27

15/01/2014

Chapter 28

15/01/2014

Chapter 29

15/01/2014

Chapter 30

15/01/2014

Chapter 31

15/01/2014

Chapter 32

15/01/2014

Chapter 33

15/01/2014

Chapter 34

15/01/2014

Chapter 35

15/01/2014

Chapter 36

15/01/2014

Chapter 37

15/01/2014

Chapter 38

15/01/2014

Chapter 39

15/01/2014

Chapter 40

15/01/2014
Top