Pokemon XY
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pokemon XY

Thể Loại Truyện : Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (3 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 121

Tóm tắt:

pokemon phần 6 bắt đầu từ chap 3

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016
Top