Pride Complex
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Pride Complex

Thể Loại Truyện : Manhwa, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,512

Tóm tắt:

Sau 8 năm, Park Chang-hyun quay lại nơi này và gặp lại Yang Suh-hee...bla bla bla. Đọc rồi sẽ rõ Xem thêm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22.5

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017

Chapter 21.5

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 20.2

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 5.2

28/07/2017

Chapter 5.1

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7.1

28/07/2017

Chapter 7.2

28/07/2017

Chapter 8.1

28/07/2017

Chapter 8.2

28/07/2017

Chapter 9.1

28/07/2017

Chapter 9.2

28/07/2017

Chapter 10.1

28/07/2017

Chapter 10.2

28/07/2017

Chapter 11.1

28/07/2017

Chapter 11.2

28/07/2017

Chapter 12.1

28/07/2017

Chapter 12.2

28/07/2017

Chapter 12.3

28/07/2017

Chapter 13.1

28/07/2017

Chapter 14.1

28/07/2017

Chapter 13.2

28/07/2017

Chapter 14.2

28/07/2017

Chapter 15.1

28/07/2017

Chapter 15.2

28/07/2017

Chapter 16.1

28/07/2017

Chapter 16.2

28/07/2017

Chapter 17.1

28/07/2017

Chapter 17.2

28/07/2017

Chapter 18.1

28/07/2017

Chapter 18.2

28/07/2017

Chapter 19.1

28/07/2017

Chapter 19.2

28/07/2017

Chapter 20.1

28/07/2017

Chapter 20.2

28/07/2017

Chapter 21

28/07/2017

Chapter 21.5

28/07/2017

Chapter 22

28/07/2017
Top