Princess Nightmare
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Princess Nightmare

Thể Loại Truyện : Fantasy, Harem, Romance, Shoujo, Supernatural

Ngày tạo: 15-04,2013

Ngày cập nhật: 15-04,2013 (7 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 325

Tóm tắt:

Little, 1 vampire 114 tuổi vào sinh nhật mình đã ước được trở thành cô gái bình thường đến trường như mọi người khác. Cộng sự của cô là Radu và Inukai. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 7

15/04/2013

Chapter 6

20/03/2013

Chapter 5

27/02/2013

Chapter 4

26/01/2013

Chapter 3

26/01/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/01/2013

Chapter 2

25/01/2013

Chapter 3

26/01/2013

Chapter 4

26/01/2013

Chapter 5

27/02/2013

Chapter 6

20/03/2013

Chapter 7

15/04/2013