Processor - The godamn superhero
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Processor - The godamn superhero

Thể Loại Truyện : Seinen, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 10-06,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (4 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 243

Tóm tắt:

Đéo biết nói thế nào

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 4

10/06/2015

Chapter 3

09/06/2015

Chapter 2

09/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 2

09/06/2015

Chapter 3

09/06/2015

Chapter 4

10/06/2015

Chapter 5

27/11/2016
Top