pupa
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

pupa

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Horror, Psychological, Other

Ngày tạo: 11-01,2014

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (20 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 933

Tóm tắt:

truyện kể về 2 anh em bị virus nhập vào người biến thành quái vật v.v...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

24/12/2013

Chapter 2

25/12/2013

Chapter 3

02/01/2014

Chapter 4

03/01/2014

Chapter 5

04/01/2014

Chapter 6

05/01/2014

Chapter 7

05/01/2014

Chapter 8

05/01/2014

Chapter 9

06/01/2014

Chapter 10

07/01/2014

Chapter 11

08/01/2014

Chapter 12

09/01/2014

Chapter 13

10/01/2014

Chapter 14

11/01/2014

Chapter 15

11/01/2014

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

28/07/2017

Chapter 19

28/07/2017

Chapter 20

28/07/2017
Top