PYGMALION
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

PYGMALION

Thể Loại Truyện : Fantasy, Horror, Other, Action

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 19-07,2018 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 423

Tóm tắt:

coming soon

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

19/07/2018

Chapter 17

18/07/2018

Chapter 16

16/07/2018

Chapter 15

15/07/2018

Chapter 14

15/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

15/07/2018

Chapter 10

15/07/2018

Chapter 11

15/07/2018

Chapter 12

15/07/2018

Chapter 13

15/07/2018

Chapter 14

15/07/2018

Chapter 15

15/07/2018

Chapter 16

16/07/2018

Chapter 17

18/07/2018

Chapter 18

19/07/2018
Top