Quyền Hoàng
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Quyền Hoàng

Thể Loại Truyện : Manhua, Martial Arts, Supernatural, Action

Ngày tạo: 16-06,2015

Ngày cập nhật: 16-06,2015 (23 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 983

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 23

16/06/2015

Chapter 22

07/06/2015

Chapter 21

02/06/2015

Chapter 20

27/05/2015

Chapter 19

23/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

Chapter 2

18/04/2015

Chapter 3

21/04/2015

Chapter 4

21/04/2015

Chapter 5

26/04/2015

Chapter 6

26/04/2015

Chapter 7

26/04/2015

Chapter 8

26/04/2015

Chapter 9

26/04/2015

Chapter 10

26/04/2015

Chapter 11

26/04/2015

Chapter 12

26/04/2015

Chapter 13

26/04/2015

Chapter 14

28/04/2015

Chapter 15

04/05/2015

Chapter 16

07/05/2015

Chapter 17

16/05/2015

Chapter 18

16/05/2015

Chapter 19

23/05/2015

Chapter 20

27/05/2015

Chapter 21

02/06/2015

Chapter 22

07/06/2015

Chapter 23

16/06/2015
Top