Rad and Rinpu
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rad and Rinpu

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 06-08,2014

Ngày cập nhật: 06-08,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 101

Tóm tắt:

Đọc đi sẽ rõ.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

06/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

06/08/2014
Top