Ragna Crimson
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ragna Crimson

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 06-07,2018 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 320

Tóm tắt:

đại khái nội dung là ns về một thanh niên đồng hành cùng bé loli ( con này mạnh vl ra ấy) nhưng đéo phải, thằng main nó còn gấp mấy lần :))) khác saitama một tí thay vì đấm thg ấy chỉ chạm một cái là tiêu con rồngmà mới là có romance nữa nhé :3 the best of manga

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 11

06/07/2018

Chapter 10

20/06/2018

Chapter 9

09/06/2018

Chapter 8.6

09/06/2018

Chapter 8.5

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

02/03/2018

Chapter 3

30/03/2018

Chapter 4

30/03/2018

Chapter 5

03/04/2018

Chapter 6

19/04/2018

Chapter 7

19/04/2018

Chapter 8

09/06/2018

Chapter 8.5

09/06/2018

Chapter 8.6

09/06/2018

Chapter 9

09/06/2018

Chapter 10

20/06/2018

Chapter 11

06/07/2018
Top