Rain Gaiden
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rain Gaiden

Thể Loại Truyện : Comedy

Ngày tạo: 03-06,2014

Ngày cập nhật: 03-06,2014 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 397

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

03/06/2014

Chapter 5

25/05/2014

Chapter 4

19/05/2014

Chapter 3

11/05/2014

Chapter 2

04/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/05/2014

Chapter 2

04/05/2014

Chapter 3

11/05/2014

Chapter 4

19/05/2014

Chapter 5

25/05/2014

Chapter 6

03/06/2014
Top