Rakshasa Street
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rakshasa Street

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Supernatural, Other, Action

Ngày tạo: 21-09,2015

Ngày cập nhật: 28-09,2018 (93 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 2,288

Tóm tắt:

Na ná Vua Fap Thuật :v Trang chủ của bọn mình :https://www.facebook.com/DevilSlayerTeam vào đây để cập nhật thông tin và các chap truyện mới nhất của bọn mình nhá ^...^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 86

28/09/2018

Chapter 85

16/09/2017

Chapter 84

16/09/2017

Chapter 83

17/08/2017

Chapter 82

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

07/11/2013

Chapter 2

10/11/2013

Chapter 3.1

16/11/2013

Chapter 3.2

19/11/2013

Chapter 3.3

27/11/2013

Chapter 3

02/12/2013

Chapter 4

02/12/2013

Chapter 5

11/12/2013

Chapter 6

16/12/2013

Chapter 7

23/12/2013

Chapter 8

05/01/2014

Chapter 9

05/01/2014

Chapter 10

08/01/2014

Chapter 11

13/01/2014

Chapter 12

17/01/2014

Chapter 13

21/01/2014

Chapter 14

27/01/2014

Chapter 15

14/02/2014

Chapter 16

25/02/2014

Chapter 17

01/03/2014

Chapter 18

15/03/2014

Chapter 19

19/03/2014

Chapter 20

27/03/2014

Chapter 21

06/04/2014

Chapter 22

13/04/2014

Chapter 23

20/04/2014

Chapter 24

25/04/2014

Chapter 25

27/04/2014

Chapter 26

29/04/2014

Chapter 27

06/05/2014

Chapter 28

16/05/2014

Chapter 29

01/07/2014

Chapter 30

08/08/2014

Chapter 31

21/08/2014

Chapter 32

21/08/2014

Chapter 33

02/09/2014

Chapter 34

27/09/2014

Chapter 35

27/09/2014

Chapter 36

01/10/2014

Chapter 37

12/10/2014
Top