Ran to Haiiro no Sekai
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Ran to Haiiro no Sekai

Thể Loại Truyện : Fantasy, Seinen, Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 09-10,2015

Ngày cập nhật: 09-10,2015 (34 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,252

Tóm tắt:

Ran là con gái thứ hai trong một gia đình phép thuật. Spoil thế thôi, các bạn đọc truyện đi chứ tớ nói hết mất hay à

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 44

09/10/2015

Chapter 43

09/10/2015

Chapter 42

09/10/2015

Chapter 41

09/10/2015

Chapter 40

15/06/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/08/2013

Chapter 2

20/08/2013

Chapter 3

20/08/2013

Chapter 4

23/08/2013

Chapter 5

30/08/2013

Chapter 6

24/12/2013

Chapter 7

20/01/2014

Chapter 8

13/05/2014

Chapter 9

09/06/2014

Chapter 24

16/08/2014

Chapter 10

17/08/2014

11.5extra

19/08/2014

Chapter 25

21/09/2014

Chapter 25.5

21/09/2014

Chapter 26

02/10/2014

Chapter 27

02/10/2014

Chapter 28

02/10/2014

Chapter 29

02/10/2014

Chapter 30

05/10/2014

Chapter 31

07/10/2014

Chapter 32

17/10/2014

Chapter 33

17/10/2014

Chapter 34

17/10/2014

Chapter 35

17/10/2014

Chapter 35.1

19/10/2014

Chapter 35.5

27/10/2014

Chapter 36

27/10/2014

Chapter 38.5

01/11/2014

Chapter 39

07/11/2014

Chapter 40

15/06/2015

Chapter 41

09/10/2015

Chapter 42

09/10/2015

Chapter 43

09/10/2015

Chapter 44

09/10/2015
Top