Rave Master - Thanh kiếm biến hình
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Rave Master - Thanh kiếm biến hình

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Supernatural, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 24-05,2015

Ngày cập nhật: 24-05,2015 (121 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,792

Tóm tắt:

Câu chuyện là huyền thoại về hai hòn đá đại diên chính nghĩa và phi nghĩa là RAVE và DARKBRING. Haru, người được chọn làm chủ nhân của đá thần RAVE đã rời bỏ quê hương là ốc đảo yên bìnnh GARA để đi tìm 4 mảnh đá RAVE thất lạc nhằm ráp lại một RAVE đầy quyền năng tiêu diệt vĩnh viễn DARKBRING, vũ khí của kẻ ác.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 94

24/05/2015

Chapter 88

24/05/2015

Chapter 197

14/05/2015

Chapter 196

14/05/2015

Chapter 195

14/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

10/09/2013

Chapter 2

10/09/2013

Chapter 3

10/09/2013

Chapter 4

10/09/2013

Chapter 5

10/09/2013

Chapter 6

10/09/2013

Chapter 7

10/09/2013

Chapter 8

10/09/2013

Chapter 9

10/09/2013

Chapter 10

10/09/2013

Chapter 11

10/09/2013

Chapter 12

10/09/2013

Chapter 13

10/09/2013

Chapter 14

10/09/2013

Chapter 15

10/09/2013

Chapter 16

10/09/2013

Chapter 17

10/09/2013

Chapter 18

10/09/2013

Chapter 19

10/09/2013

Chapter 20

10/09/2013

Chapter 21

10/09/2013

Chapter 22

10/09/2013

Chapter 23

10/09/2013

Chapter 24

10/09/2013

Chapter 25

10/09/2013

Chapter 26

10/09/2013

Chapter 27

10/09/2013

Chapter 28

Chapter 29

Chapter 30

Chapter 31

Chapter 32

14/01/2015

Chapter 33

15/01/2015

Chapter 34

16/01/2015

Chapter 35

17/01/2015

Chapter 36

18/01/2015

Chapter 37

19/01/2015

Chapter 38

21/01/2015

Chapter 39

22/01/2015

Chapter 40

24/01/2015
Top