Re Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Re Collection

Thể Loại Truyện : Fantasy, Mystery, Romance, School Life, Seinen, Other

Ngày tạo: 05-10,2014

Ngày cập nhật: 05-10,2014 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 203

Tóm tắt:

"Tôi là ai?"..."Cậu là ai?", "Chúa"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1.2

05/10/2014

Chapter 1.1

30/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

30/06/2014

Chapter 1.2

05/10/2014
Top